Parents Testimonials


ดิฉันรู้สึกดีมากๆ ที่ลูกชายสองคนเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ลูกๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก สุภาพและกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นที่จะไปโรงเรียนทุกวัน คุณครูไทยและครูต่างชาติใส่ใจนักเรียนดีมาก จะคอยแจ้งจุดดีหรือจุดบกพร่องของลูกๆให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของลูกๆไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโปรแกรมเพิ่มเติมพิเศษให้สำหรับผู้ปกครองที่มองหากิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียนให้ลูกๆ ซึ่งเหมาะสำหรับวัยของเด็ก ยังช่วยสร้างสมาธิ และเพิ่มพัฒนาการด้านสมองและมัดกล้ามเนื้อมือ  ถูกใจดิฉันสุดๆก็ตรงที่ ดิฉันสามารถทำงานต่อได้ จนถึงเวลาเลิกงานแล้วค่อยไปรับลูกๆกลับบ้าน ในฐานะผู้หญิงทำงานนอกบ้านและต้องดูแลลูกชายสองคนไปพร้อมกัน ดิฉันตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เลือกโรงเรียนนี้

คุณแม่น้องไอดิน และไอน้ำ

อาชีพทนายและธุรกิจส่วนตัว

I am so glad that both of my sons have been given the opportunity to study in Kindergarten at Kajonkietsuksa School. Being students in this school has helped them improve their academic performance but has also made them polite and able to express their feelings.  They also have an eagerness to go to school every day. Both Thai and Foreign teachers always give us good advice about our children’s needs and ways to improve their performance and enhance their potential. Moreover, the school has special programs for parents who are interested in after-school activities for their children. Those activities not only enhance children’s concentration but also support all areas of mental and physical development.  I am very happy with the fact that the school day enables me to be able to complete my working day and then collect my children. As a career woman who has to juggle work and caring for my children in equal measure, I am confident that I made the right decision by choosing Kajonkietsuksa School.

 

I-Din and I-Nam’s parents

สำหรับพ่อแม่แล้ว การเลือกโรงเรียนให้ลูกๆถือเป็นงานที่หนักและยากต่อการตัดสินใจ พ่อแม่ทุกๆคนย่อมปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุดให้กับลูกๆเสมอ การเลือกโรงเรียนให้ลูกในครั้งแรกนั้น พ่อแม่ย่อมตัวเลือกมากกว่า 1 โรงเรียน มีการศึกษาข้อมูล มีการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ โปรแกรมการเรียน คุณสมบัติ ความสามารถของคุณครู แต่ท้ายที่สุด พ่อแม่ก็มีโรงเรียนที่ใช่ในใจเสมอ

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาเป็นอีกโรงเรียนที่สร้างความมั่นใจ สร้างความรู้สึกปลอดภัย ทำให้รู้สึกว่าเป็นบ้านหลังที่สองของลูกๆได้ ด้วยสถานที่ที่มีความปลอดภัย ห่างจากหน้าถนนหลัก มีการตรวจสอบคนเข้าออกอย่างชัดเจน สถานที่แบ่งแยกระหว่างเด็กเล็กและเด็กโตเป็นสัดส่วน แต่ละสายชั้นมีการแบ่งห้องเรียนชัดเจน ที่สำคัญสถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย มีเครื่องเล่นที่เสริมพัฒนาการเด็กๆให้ครบทุกๆด้านอย่างเพียงพอ ซึ่งสถานที่เรียนที่เป็นระเบียบและสะอาด ย่อมส่งผลให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนและอยากมาโรงเรียน

นอกจากนี้โรงเรียนมักจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่พ่อแม่ สามารถมีส่วนร่วมกับนักเรียนและคุณครู จึงยิ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ยังสนับสนุนให้เด็กๆมีประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆและกล้าแสดงออกมากขึ้น

และองค์ประกอบที่สำคัญของโรงเรียนคือ คุณครู เนื่องจาก EP เป็นโปรแกรม 2  ภาษา จึงมีทั้งครูไทยและครูต่างชาติ ซึ่งครูทั้งสองส่วนมีการดูแลเอาใจใส่เด็กดี สามารถพูดคุยถึงปัญหาด้านการเรียน ด้านพัฒนาการของเด็กๆได้ เนื่องจากในสายต่ของพ่อแม่ เด็กอนุบาลยังคงเป็นเด็กเล็กๆของพ่อแม่เสมอ พ่อแม่มีความเป็นห่วง กังวลในทุกๆเรื่องมากกว่าเด็กโต จึงมีการถาม พูดคุยกับคุณครูสม่ำเสมอ ถึงมีบางครั้งพ่อแม่จะกังวลถามแต่ปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องเดิมๆ แต่คุณครูก็เข้าใจและยินดีช่วยเหลือ ตอบคำถามพ่อแม่เสมอ คุณครูมีความเข้าใจในตัวเด็ก ดูแลเด็กๆแต่ละคน เข้าใจใรธรรมชาติของเด็ก ตัวตนที่เด็กๆเป็น คุณครูพยายามเข้าหา สร้างความคุ้นเคย ความไว้ใจให้เด็กๆ ทำให้เด็กๆมีความสุขและสนุกกับการมาโรงเรียน อีกทั้งคุณครูมีวิธีสอนที่สนุกและทันสมัย ทำให้เนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องง่าย นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว คุณครูยังช่วยอบรมสั่งสอนให้เด็กๆรู้จักช่วยเหลือตัวเอง มีมารยาทที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้สำคัญไม่แพ้วิชาความรู้ ดังนั้นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษามีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และบุคลากร เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่อบอุ่นของลูกๆได้

ด้วยความนับถือ

ผู้ปกครองน้องใบบัว

For us, finding the best school was very hard and a difficult decision to make. I am sure that parents want the best school and the safest place for their children. Most parents have more than one school in mind while choosing the first school for their child. We have been gathering information about different schools to compare various aspects such as location, study program, quality, performance and teachers’ abilities and we knew that Kajonkietsuksa School would be the best school for our child.

The school is like their second home and we are confident about safety and security of our child, the reason being it’s located quite away from the main road. The school is distinctly divided into different zones for Primary and Mattayom. All homerooms at each level are separate and the school environment is very clean. Also the school has lots of playgrounds that enable every aspect of child’s development and make coming to school for them more enjoyable.

Furthermore, there are various activities at school that urge parents to join with students to make good relationship between the parents and the school. These school activities encourage children to gain new experience and motivate them to display their abilities.

Teachers are the most important aspects of a school and this school has both Thai teacher and foreign teachers who devote themselves in taking care of our children. As a parent we can talk and discuss about our children’s progress all the time.

 

Our children are like small babies for us and we always worry about them more than we would for an adult child.  That’s why we always ask many questions of the teachers and the teacher are also happy to answer our questions and understand each student’s needs. Teachers normally know the nature of each student.  So, they know how to adapt by using trust and companionship that make children have more fun and enjoy coming to school. Teachers know how to make children enjoy their studies by teaching them in modern context.

 

Apart from the academic area where teachers try to take care of our children, the students also will learn how to help themselves, especially learning about good manners which is as important as success in the academic area. Therefore, Kajonkietsuksa School is fully equipped for our child and make us feel like it’s our second home.

 

Baibua’s Parents